Fototur i Viborg

Viborg byder på mange gode fotomuligheder i byen. Viborg har langt til bage i tiden haft stor betydning i Danmark. Der har været landsting i byen, kongerne skulle hyldes på tinge. I katolsk tid var der mange klostre i Viborg og kirker. Der er stadigvæk en katolsk kirke i Viborg og ikke mindst Viborg Domkirke, som i dag er kendt viden om. Desuden er der flere almindelig kirker i byen. Viborg by har flere gange været nedbrændt, men har i dag en meget seværdig bykerne.  Viborg er i dag stadigvæk hjemsted for Vestre Landsret, Landsarkivet for Nørrejylland og havde gennem mange år også en kaserne.

Viborgs placering ved hærvejen har haft stor betydning for byens udvikling gennem årene, og er stadigvæk et trafik knudepunkt for rejsende mellem øst og vest, jernbane m.v. Viborg lå oprindelig på kanten af alheden, man sagde at byen havde lyngkrave om halsen. I dag er Viborg også hjemsted for Hedeselskabet, lige som flere fremtrædende indbygger i Viborg havde stor betydning for grundlæggelsen af Hedeselskabet.

A. Viborg Domkirke.

Viborg domkirke blev fra 1863 og frem restaureret da den på det tidspunkt var kraftig forfaldent. I den forbindelse blev flere kirker nedrevet og materialerne solgt for at skaffe kapital til restaurering. I forbindelse med restaureringen fik Viborg domkirke udsmykning med kalkmaleri udført af Joakim Skovgaard. Der er muligt at fotografer i Viborg Domkirke og arealerne uden om. Området omkring Viborg Domkirke rummer mange gamle bygninger som giver gode fotomuligheder også.

B. Hans Tausens Minde.

Omkring Viborg Domkirke ligger Vestre Landsret, sammenbygget med arresten via en bro over vejen, lige som der på området er flere store og mindre grønne anlæg med skulptere for forskellige tidsperioder. Bl.a. rummer området en beplantning der er lavet som omridset af Gråbrødre Kirke som er kendt som Hans Tausens kirke. Det var her reformationen i Danmark tog fart.

C. Nytorv.

Et centralt torv i Viborg, som ind til det nye rådhus var omgivet af administrations bygninger. Oprindelig var Nytorv kirkegård, men er senere blevet inddraget til torv.

D. Sct. Mogens Gade.

En af Viborg gamle gader, med brosten omgivet af gamle bygninger. I bygningerne ser man bl.a. indmuring af granit sten fra gamle kirker m.v. Mange bygninger rumme tidligere forskellig håndværker, og der er mange gamle baggårde. I Sct. Mogens Gade ligger også Gråbrødre Kloster og en sidegade med det specielle navn Navnløs.

E. Latinerhaven.

Viborg Katedralskole lå oprindelig i bygningerne omkring Latinerhaven, og hed tidligere Latinerskolen.  Den har sine rødder helt tilbage til omring 1100 tallet. I dag er selve skolen flyttet og til bage i midtbyen er kun haven som Viborg kommune overtog i 1928. Haven er anlagt på en brandtomt og var oprindeligt delt mellem rektor og vice rektor, men rummer i dag en stor staudesamling og en samling af snapse urter. Den ligger omgivet af mange gamle bygninger, lige som selv havde byder på gode fotomuligheder.

F. Borgvold.

På kanten af søerne ligger Borgvold. Anlægget rummer en gamle borg banke, og ligger hvor man bygge dæmningen som skiller søerne og ved den gamle udgang mod øst fra Viborg. Desuden ligger i kanten af anlægget bibelhaven, der er anlagt med planter som er omtalt i biblen. Såvel Borgvold som bibelhaven rummer gode muligheder for at fotografer blomster, søerne og haveanlæg. Der er altid besøgende på Borgvold som desuden også har en kiosk.

G. Viborg Kaserne.

Viborg kommune overtog Viborg kaserne da den lukkede. I dag rummer bygningerne bl.a. børnehave, teater og skole, lige som nogle bygninger er nedrevet og erstattet af nye. Bl.a. rummer området Viborg Rådhus fra 2011. Der er mulighed for at fotografer moderne bygninger og gamle bygninger. Lige ved Viborg kaserne ligger også Viborg Politistation, som også er et spændende byggeri. Landsarkivet for Nørrejylland bor i nogle af de første kasernebygninger i Viborg, som også er spændende.

H. General kommandoen.

Generalkommandoen er opført til chefen for 2. general kommando, da den blev flyttet fra Aarhus til Viborg i 1909. Bygningen har været anvendt af forsvaret frem til 2007 hvor den blev solgt.

 

Map